Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

5349 fb4a 500

ahmedjones:

by Sebastian Faena for CR Fashion Book #1

Reposted fromasafeather asafeather viaCiupus Ciupus
sewkagold
trochę tęskni moje serducho i zawywa żałośnie
ale mówie mu RYJ KURWO!
i wszystko jest znów ok ^v^
— 22:22
Reposted fromnokturnal nokturnal viaanncey anncey
sewkagold
7676 d7e2
Reposted fromusual usual viaponurykosiarz ponurykosiarz
6598 ad5b 500

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

sewkagold
Nie wiedziałem że nie odpisałem; ja tak już mam chyba całe życie, nie wiedziałem że nie odpisałem, że nie pocałowałem, że nie zobaczyłem, rozumiesz te nie czynności, czynności niedokonane, życia nieprzeżyte; tak żyć, to jest: tę negację opisywać, to jest: nie to, co było faktycznie a to, co nie było w żadnym wypadku(to jest: w jedynym, tak)...? To ciekawa strona tego, czego się nie robi.
— Ochocki, Vithren, "Cytryna o imieniu"
Reposted fromvith vith viaszydera szydera
sewkagold
Wszystko kurwa najlepiej, wszystko ma być tip-top. Musisz jeszcze sprawdzić, powtórzyć, przejrzeć. Prawie trzydzieści lat z zaciśniętym zwieraczem. A jak potem leżę pod kołdrą i przełączam kanały przez dwie i pół godziny, i pierdolę, nie robię, myślę, to i tak czuję, że powinnam raczej czytać Epikteta w ramach rozwoju osobistego.
— M. Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromskrzacik skrzacik viainvincible invincible
sewkagold
sewkagold
sewkagold
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viablackbagira blackbagira
sewkagold
4066 bd82 500
sewkagold
2191 3dcc 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasuben suben
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasuben suben
sewkagold
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viaszydera szydera
sewkagold
6016 ec3c
sewkagold
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
1192 02df 500
Reposted fromSphinx Sphinx viasuben suben
sewkagold
sewkagold
sewkagold
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl