Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

sewkagold

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
sewkagold
Nadużywanie słów
może zaszkodzić.
Zostawię Ci tylko
jedno.
Kocham.
— Robert Baranowski
Reposted fromlovvie lovvie vialovely-wildness lovely-wildness
sewkagold
5260 8a4e
Reposted fromexistential existential vialamujer lamujer
sewkagold
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaNameless657 Nameless657
sewkagold
Najsmutniejsze uczucie na świecie? Kiedy dowiadujesz się, że Ukochana Ci osoba, najwspanialszy człowiek, jakiego spotkałeś i kiedykolwiek spotkasz na świecie, zakochuje się i wchodzi w relację z inną osobą niż Ty. I że nagle, zupełnie niespodziewanie, stajesz się dla tej osoby obojętny niczym zeszłoroczne śniegi. Nie masz smutniejszego uczucia na świecie, gwarantuję. 
— Zapiski Baska
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
sewkagold
2303 1953
Reposted fromchocoway chocoway
sewkagold
Jestem bardzo zła na siebie, że czasami, zaczynam zapominać, ze nigdy nic z tego nie będzie. Że jesteś zwyczajnie miły, a ja tak bardzo chciałabym żeby kryło się w tym coś więcej, że pozwalam sobie na nadinterpretacje. I jak przez moment żyję tym co bym chciała a nie tym co jest, to wszystko co z Tobą związane, boli mnie milion razy bardziej.
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viachocoway chocoway
sewkagold
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
sewkagold
6079 aec6
Reposted fromchocoway chocoway
sewkagold
1971 bb48
Reposted fromwowlovely wowlovely viachocoway chocoway
sewkagold
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
Reposted fromchocoway chocoway
sewkagold
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
Reposted fromchocoway chocoway
sewkagold
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viachocoway chocoway
sewkagold
0275 13db 500
Reposted fromchocoway chocoway
sewkagold
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
sewkagold
sewkagold
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakotfica kotfica
sewkagold
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakotfica kotfica
sewkagold
8737 23d6
Reposted fromczesc-chce-cie czesc-chce-cie viakotfica kotfica
sewkagold
9867 f012 500
forever ugly
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl