Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadontforgetme dontforgetme
sewkagold
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
sewkagold
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach..
Reposted fromlabellavita labellavita

April 22 2017

sewkagold
Panie Boże, dlaczego postawiłeś mi go na drodze, skoro wiesz, że nie będziemy razem?
Reposted fromoiv13 oiv13
sewkagold
1216 0ed9
#orangeisthenewblack
sewkagold
0688 1406 500
Ron Hicks- "spending time"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viakittylitter kittylitter
sewkagold
Ja potrzebuję tylko troszkę szczęścia, nie musi być dużo, troszeczkę. Tak żeby obudzić się przy kimś, kto mnie kocha i móc stwierdzić, że jestem szczęśliwa. Tak po prostu. Bo mnie kocha, bo jest, bo chce być i nie odejdzie.  
7099 c40b 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter
sewkagold
7299 a261
Reposted fromarumhc arumhc
sewkagold
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe
5882 b6aa
sewkagold
9759 ff03 500
sewkagold
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viay-xcv-y y-xcv-y
sewkagold
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viasgrialux3 sgrialux3
4783 98b3 500

saintofsass:

I made this last weekend and it just continues to feel appropriate.

Reposted fromcauthons cauthons viasolivagant solivagant
sewkagold
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viaramoneska ramoneska
sewkagold
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
sewkagold
to boli, gdy jest się niekochanym. ludzie stają się od tego źli.
— 4.04.17
Reposted frommyu myu viapersona-non-grata persona-non-grata
sewkagold
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
sewkagold
2529 7ec8
Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl